Share for friends:

Simon R. Green

Simon R. Green
Your rating
Rating
3.93 of 5 Votes: 4
Books: 38 | Review: 0 | Avg rating: 3.96
gender
male
website
http://simonrgreen.co.uk/

Books by Simon R. Green

Book

Just Another Judgement Day (2009)

Just another judgements Day (Nightside, # 9), Simon R. Green (1955)عنوان: نایت ساید جلد نهم: رستاخیزی دیگر؛ نویسنده: سیمون آر. گرین؛ مترجم: زهره حق بین؛ مشخصات نشر: تهران، ویدا، چاپ نخست 1390، در 195 ص، اندازه 14 در 21 س.م، فروست: مجموعه نایت ساید، شابک جلد 9: 9789646807839؛ شابک دوره: 9789646807...

Just Another Judgement Day (2009) by Simon R. Green
Book

A Hard Day's Knight (2011)

If you're still visiting the Nightside you know what to expect. If not then this probably isn't the place to start, although it probably does stand alone without too much trouble, but you will miss out on the series (and other series) references.A decent four star read for people who like Simon R...

A Hard Day's Knight (2011) by Simon R. Green
Book

The Good, the Bad, and the Uncanny (2010)

Having read many of the Nightside books, I generally get lost in this wonderful, dark world. John Taylor is a complex character and I love the noir-feel to his fantastical and usually horrific adventures. The Good, The Bad, and the Uncanny-though deliciously wicked and well written as always-was ...

The Good, the Bad, and the Uncanny (2010) by Simon R. Green
Book

Für eine Handvoll Pfund (2000)

It's always good to catch up with John Taylor and all the other colourful characters that live in the Nightside. In this instalment, John is hired by an elf who wants to get to the other side of the Nightside. Except, everyone knows you can't trust elves, and this one proves just that. Then, ther...

Für eine Handvoll Pfund (2000) by Simon R. Green
Book

The Bride Wore Black Leather (2012)

I really enjoyed this book. If you haven't read the series yet, I highly recommend starting at the beginning. Our man John Taylor is on the cusp of his wedding. He asks his secretary Cathy to find one more private investigator job for him to do, something that can be finished in one night. Wha...

The Bride Wore Black Leather (2012) by Simon R. Green
Book

Liebesgrüße Aus Der Hölle[Sein Job: Streng Geheim, Sein Auftrag: Jagd Auf Dämonen] (2010)

I have found a couple of glitches with this fourth book as I am reading it.In book 3,Eddie tells Walker he plans to restart the bomb to destroy the Independent Agent's lair.In this book,items from the Independent agent's lair are being brought to the Old Library for study.We even see the Independ...

Liebesgrüße Aus Der Hölle[Sein Job: Streng Geheim, Sein Auftrag: Jagd Auf Dämonen] (2010) by Simon R. Green
Book

For Heaven's Eyes Only (2011)

This is the first one I found dragging a bit. The other thing that kind of bothered me was that the I had guessed the hidden villain far in advance of the reveal. OTOH, I suppose it's better than having the author present a villain we never suspected because of "hidden information" never given ...

For Heaven's Eyes Only (2011) by Simon R. Green
Book

Die Braut in schwarzem Leder (2013)

I read other books by Simon R. Green before, and they run between pretty good and lousy. The closer they are to King Arthur alternate-futures, the better they seem to be, and the stories which are Arthur/Guinevere/Mordred In Space tend to be pretty bad.On the other hand, the title and the cover ...

Die Braut in schwarzem Leder (2013) by Simon R. Green
Book

Žij a buď Drood (2013)

Simon R. Green is my favorite author, and I can always count on him to give me a consistent character with Eddie Drood; quick as hell, romantic, funny, with just a touch of egotism. I love this guy. The love of his life, Molly Metcalf is just the kind of girl I want to hang out with, but would al...

Žij a buď Drood (2013) by Simon R. Green
Book

Casino Infernale (2013)

Band 7 der Eddie Drood-Reihe von Simon R. Green steht wieder einmal unter dem Motto "James Bond meets Fantasy". Unter dem Tarnnamen Shaman Bond und mit einem ironischen Augenzwinkern lässt Green seinen Geheimagenten in einer Welt der übvernatürlichen Schurken und Geheimorganisationen ermitteln. I...

Casino Infernale (2013) by Simon R. Green
Book

Úsměv pro ducha (2012)

I think the best place to read this book would be on the tarmac of an airport while your waiting for the plane to take off. There's that time when you can't use electronic devices and your learning to how to buckle a seat belt for the billionth time, and opening Skymall will just make you mad thi...

Úsměv pro ducha (2012) by Simon R. Green
Book

Spirits From Beyond (2013)

I keep meeting JC, Melody and Happy in audio books. So far I have listened to the entire series. I liked this one. Happy is back on the pills, Kim is back, Melody feels like she has failed Happy and JC is the same as always. I love listening to the dialog and how they once again they succeed ...

Spirits From Beyond (2013) by Simon R. Green
Book

Blue Moon Rising (2005)

Blue Moon Rising by Simon R. Green- This is the first book of a series of stand-alone novels under the title of Forest Kingdom. However, each book is an entirely new story with different characters. The second book is called Blood and Honour and the third book is called Down Among the Dead. The t...

Blue Moon Rising (2005) by Simon R. Green
Book

Deathstalker Destiny (1999)

Well, I honestly don't know what to say about this one that doesn't give too much away. A general view, then, before I move into the heavy duty spoilers.Simon R. Green does not disappoint in this stunning, fantastic and wrenching conclusion to this part of the Deathstalker Saga. The delightful ba...

Deathstalker Destiny (1999) by Simon R. Green
Book

Deathstalker War (1997)

#3 Deathstalker series - Sci FiOwen Deathstalker, aristocrat and historian, has very reluctantly taken a major role in the rebellion against an oppressive and cruel Empire. He and his ragtag team of highly likeable and eccentric fighters return in Book 3, this time facing down the Empire on seve...

Deathstalker War (1997) by Simon R. Green
Book

Something from the Nightside (2003)

Our first mention of the Nightside is (in my paperback edition) on page's 10 and 11 where we learn that, "The Nightside is the secret, hidden, dark heart of the city. London's evil twin. It's where the really wild things are." From that point on, Green continues to write the phrase the Nightside ...

Something from the Nightside (2003) by Simon R. Green
Book

The Man With the Golden Torc (2007)

Five stars stands for awesome, and that's what this book is! I loved it. I was a little worried that I wouldn't like it as much as the Nightside series, but boy was I wrong.This book takes my love of James Bond spy movies and supernatural stories and makes a wonderful hybrid, but it has Simon R...

The Man With the Golden Torc (2007) by Simon R. Green
Book

Blood and Honor (1993)

I love Simon R. Green's books. They're equal parts fantastic worlds, cringeworthy gore, and "I'm taking none of your crap" sass and humour. This is no exception. I found this book in a discount bin for $5 several years ago, and loved it pretty much from the get-go. Despite being book 2 in the For...

Blood and Honor (1993) by Simon R. Green
Book

Beyond the Blue Moon (2000)

You'll never please everyone But in this case, the only thing that did not please me about "Beyond the Blue Moon" was that it ended. I've heard a lot of praise for "Blue moon Rising", the prequel to the Hawk and Fisher series, but I came upon that book only shortly before "Beyond ...

Beyond the Blue Moon (2000) by Simon R. Green
Book

Down Among the Dead Men (1994)

A decade ago, the Darkwood rose up and threatened to swallow the Forest Kingdom. It was driven back, but with great loss. Now a fort built on the border of the kingdom has gone silent and a small group of Rangers are sent to investigate, finding an evil more ancient than the demons of the Darkwoo...

Down Among the Dead Men (1994) by Simon R. Green
Book

Swords of Haven: The Adventures of Hawk and Fisher (2006)

J'ai pas vraiment l'hbaitude de lire des morceaux d'intégrales, mais celui-là était assez court, donc j'ai essayé. On y suit, dans trois tomes formés chacun d'une unique enquête, les agents Hawk et Fisher, maris et femmes (ça ne se voit pas vraiment dans les enquêtes, ils agissent plutôt comme de...

Swords of Haven: The Adventures of Hawk and Fisher (2006) by Simon R. Green
Book

Guards of Haven: The Adventures of Hawk and Fisher (1999)

This book includes Three stories in one book: Wolf in the Fold, Guard Against Dishonor, The Bones of Haven. It is my understanding that all three have been previously published under a different title (Fear and Loathing in Haven) so if you’ve read that, you’ve already read this.Though I’m not usu...

Guards of Haven: The Adventures of Hawk and Fisher (1999) by Simon R. Green
Book

Deathstalker Honor (1998)

Wow. Well. I'm so stunned and amazed that I'm going to skip over outlining the usual, slightly annoying but generally inconsequential faults of Simon R. Green's Deathstalker Saga and get straight to the point.This book, in all honesty, reminded me why I cannot put the series down. Perhaps becaus...

Deathstalker Honor (1998) by Simon R. Green
Book

Drinking Midnight Wine (2002)

Toby Dexter. Il habite Bradford-sur-Avon, une vieille ville où il ne se passe rien. Tous les jours il va à son travail en prenant le train. Tous les jours il ouvre la porte de la librairie Gandalf pour travailler « ranger des retours, garnir des etageres, brancher l’aspirateur ». Tous les jours i...

Drinking Midnight Wine (2002) by Simon R. Green
Book

Deathstalker Rebellion (1996)

Well, what can I say? I thought it was amazing. To be honest, this book is one of those that you think "Man, I'm not getting anywhere!" because it's so long, and then you get lost in it, and eventually look up and see how much you have read. There is literally always action, always something happ...

Deathstalker Rebellion (1996) by Simon R. Green
Book

Deathstalker Return (2005)

Well, what to say about this one? For a start, I just want to warn people not to read this book unless you already own the next and it is readily available. I thought I could handle waiting a while for the last, but the unbelievable spoiler in the last sentence of this book made it impossible for...

Deathstalker Return (2005) by Simon R. Green
Book

Deathstalker (2006)

DeathstalkerBook 1 of DeathstalkerBy Simon R. GreenA Deathstalker Retrospective by Eric AllenWelcome to my new retrospective series. We've looked at Science Fiction series in retrospective, and we've looked at Fantasy series in retrospective. Now, let's take a look at something called Science F...

Deathstalker (2006) by Simon R. Green
Book

Deathstalker Coda (2006)

Note: This review contains spoilers, so don’t read it unless you've read Coda (and the previous books) or don’t care about spoilers.Before I say anything else, I just want to make it clear – despite my many complaints, I do love this book. It is a very worthy ending to the series, enjoyable… but ...

Deathstalker Coda (2006) by Simon R. Green
Book

Deathstalker Legacy (2004)

Deathstalker Legacy, by Simon R. Green, is part of a series of books. This particular one, though written fairly recently, obviously owes a lot to classic 1950s space opera, as the setting is a galactic empire (*cough*) in which a reluctant emperor takes over from his father, names his equally re...

Deathstalker Legacy (2004) by Simon R. Green
Book

Hellworld (1993)

Романът на практика е една от първите книги от обширната поредица-космическа опера DeathStalker. Имаме налице една Империя, която постоянно се разраства и непрекъснато колонизира нови и нови светове. Немалка част от тези светове са, меко казано - враждебни. Такъв е и Улф IV, на който попадат геро...

Hellworld (1993) by Simon R. Green

Do You like author Simon R. Green?

Write Review

(Review will shown on site after approval)