Share for friends:

Series: Twilight Of The Empire

by Author Simon R. Green

Book

Hellworld (1993)

Романът на практика е една от първите книги от обширната поредица-космическа опера DeathStalker. Имаме налице една Империя, която постоянно се разраства и непрекъснато колонизира нови и нови светове. Немалка част от тези светове са, меко казано - враждебни. Такъв е и Улф IV, на който попадат геро...

Hellworld (1993) by Simon R. Green